Pravila igre

Pravila pošiljanja prispevkov

Prispevke za objavo na portalu pošljite na naslov info@drevored.si in upoštevajte naslednja pravila:

  • Teksti: Ves tekst naj bo v doc, txt … ali podobnem formatu – Tekst naj bo lektoriran in neoblikovan, priporočamo dolžino do 2000 znakov s kratkim uvodom in naslovom prispevka. Fotografije naj ne bodo vstavljene v besedilo ampak morajo biti poslane posebej.
  • Fotografije: Ves grafični material naj bo v jpg, gif, tif ali pdf formatu velikosti minimalno 800 x 500 dpi. Naredite izbor najboljših, najbolj povednih fotografij.
  • Podatki: Ob poslanih materialih nam sporočite tudi podatke o avtorstvu (teksta in fotografij), izjemoma se lahko dogovorimo za anonimnost.
  • Roki: Prispevke nam pošljite vsaj 5 delovnih dni pred želenim datumom objave, za najave dogodkov priporočamo oddajo vsaj 14 dni pred dogodkom.

Drevored.si omogoča brezplačno objavo vsem nevladnim organizacijam v občini Grosuplje za nepridobitne projekte.

Objava prispevka je brezplačna kadar:

  • gre za novico ali dogodek nepridobitnega ali dobrodelnega značaja
  • pismo bralcev – mnenja, kritike ali pobude posameznika ali organizacije, ki niso komercialnega značaja

Objava dogodkov v koledarju dogodkov je brezplačna za vse dogodke.

Prispevek je plačljiv po objavljenem ceniku, če gre za:

  •  komercialne vsebine in predstavitve, pridobitne dogodke oziroma oglasni članek

Uredništvo portala drevored.si se o objavi oziroma neobjavi prispevka svobodno odloča.

Pogoji uporabe

Izdajatelj lokalnega portala drevored.si DREVORED,  Zavod za aktivno mesto
(v nadaljevanju izdajatelj) ne prevzema nikakršne odgovornosti za mnenja in stališča tretjih oseb, izražena na portalu. Uporabniki s svojimi zapisi ne izražajo mnenj uredništva ali z uredništvom povezanih fizičnih ali pravnih oseb.

Ob vstopu se uporabnik zaveže, da se strinja s pogoji uporabe, ki so navedeni v Pogojih uporabe.

Za morebitno škodo nastalo zaradi netočnih informacij, ki so jih našim novinarjem posredovale tretje osebe, uredništvo spletnega portala ne odgovarja.

Izdajatelj si prilašča pravico do urejanja, zaklepanja ali brisanja vsebin, ki jih smatra za neprimerne. Svojih odločitev ni dolžan pojasnjevati.

Izdajatelj prepoveduje uporabo žaljivih besed in besed nestrpnosti. Prav tako si pridržuje pravico do brisanja vsebin, ki so žaljive, nestrpne, sovražne ali so v nasprotju z zakonodajo. Uporabnik prav tako ne sme objavljati propagandnih in oglaševalskih vsebin. Uporabniku je tudi prepovedano pridobivanje, zbiranje in shranjevanje osebnih podatkov ali nadlegovanje drugih uporabnikov. Za nespoštovanje določil uporabnik nosi polno materialno, moralno, odškodninsko in kazensko odgovornost.

Izdajatelj se zavezuje, da bo spoštoval zasebnost uporabnikov in njihovih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez privolitve uporabnikov. Izdajatelj si pridržuje pravico, da bo podatke uporabnikov uporabljal za potrebe lastne analize, s čimer se uporabnik izrecno strinja. Uporabnik ni dolžan razkriti svoje identitete, razen če se sam odloči za to. Izdajatelj portala se zavezuje k maksimalni skrbi za zasebnost vseh podatkov, kljub temu pa opozarja, da so zlorabe možne, vendar bo storil vse kar je v njegovi moči, da jih bo preprečil.

Spletni portal www.drevored.si ni odgovoren za občasno nedelovanje strani.

Uporabnik, ki uredništvu posreduje vsebine, se strinja s prenosom svojih avtorskih, tako materialnih kot nematerialnih pravic na izdajatelja portala. Ob tem izdajatelj dovoljuje njihovo uporabo in trajno rabo za javne namene.

Uporabnik se zaveda, da bodo njegove trditve in komentarji na spletni strani predmet kritike in komentarjev drugih uporabnikov, zato se odpoveduje zahtevkom zoper druge uporabnike in zoper izdajatelja iz naslova žalitve, nepremoženjske škode in podobno.

Razmnoževanje ali uporaba besedila ali dela besedila, zvočnih in video vsebin, ter fotografij je dovoljena za nekomercialne namene le ob navedbi vira: www.drevored.si, sicer po dogovoru.

Pripombe, komentarje, sugestije in kritike pošljite odgovornemu uredniku.

© 2012 - Spletno mesto Grosuplje - Drevored.si - ureja: Zavod Drevored - izvedba: Mrož d.o.o. - tehnična podpora: Joore d.o.o.