Pisma bralcev l Saj ni res, pa je – zapornice za nekaj avtomobilov in en vlak dnevno

Pred dvema desetletjema sem se pričela prebujati s hojo po evropski pešpoti E6 od Spodnje Slivnice do Grosuplja v zgodnjih jutranjih urah. V tem času nisem niti v najbolj drznih sanjarjenjih pomislila, da bo enkrat država za moje varno jutranje sprehajanje na prehodu čez želežniško progo Grosuplje – Kočevje postavila zapornice.

Ampak pred nekaj dnevi so se pojavile. Menda najmodernejše v državi. Na mestu, kjer je tudi v najbolj temnih in meglenih jutrih vlak dovolj glasen, da ga slišim, ko je še dober kilometer proč. No ja, morda ga slišim, ker med hojo nikoli ne poslušam glasbe na katerem od nosilcev in me ne moti hrup avtomobilskega motorja. Jutro na evropski pešpoti E6, ki se vije na obrobju Krajinskega parka Radensko polje, pač želim polno začutiti in slišati race v potoku, ki prestrašeno zagagajo, ko pridem mimo.

tudi nekaj avtomobilov se je v minulih dvajsetih letih že pripeljalo po tej poti

Občasno na poti koga srečam, tudi nekaj avtomobilov se je v minulih dvajsetih letih že pripeljalo po tej poti, vendar vedno pred ali po tem, ko edini vlak, ki dnevno pripelje po tej progi, že odpelje. Vseeno se je pred nekaj dnevi med znanimi sencami na poti v zgodnjem, mrzlem in meglenem jutru v soju čelne svetilke zasvetlikalo takoj za utripajočo svečko na božjem znamenju na vrhu klanca, ki se od Grče spušča proti želežniški progi Grosuplje – Kočevje. Nekaj metrov naprej spet in nekoliko nižje še enkrat. Šele, ko sem prišla povsem do novo postavljenega objekta, sem razbrala, da je prometni znak, ki obvešča o zavarovanem prehodu čez želežniško progo. Prav tako naslednji. In do dna klanca jih je bilo še nekaj. Na dnu pa zapornice. Ker sem v času, ko mimo pripelje vlak, ponavadi sama v bližini prehoda, le včasih me ob progi pozdravi mačka iz hiše ob progi, katere prebivalci v tem času verjetno še spijo, saj je hiša večinoma tiha in mirna, se mi zdi, da so zapornice postavljene prav zame, čeprav se kljub veliki naložbi v mojo varnost ne čutim kaj bolj varna kot prej.

Zelo prometen in nevaren nezavarovan železniški prehod proti naselju Sončni dvori

Sem pa bolj zbegana. Še posebej, ko dobro uro po sprehodu na poti v službo strahoma ustavim avto pred drugim prehodom čez želežniško progo. Peljem se namreč čez prehod pri Sončnih dvorih, kjer se ne počutim prav varno in se vedno večkrat ozrem, če ni morda vlak že tik pred nosom. Tu  ni nobenih zapornic, četudi je v jutranjih urah kar gost avtomobilski promet čez progo. Tudi vlaki na progi Ljubljana – Novo mesto vozijo veliko pogosteje kot na progi Grosuplje – Kočevje. Nimam informacij, da bo na tem mestu v kratkem vzpostavljena kaj varnejša pot za nekaj sto meščanov, med katerimi je veliko otrok,  ki večkrat dnevno prečkajo progo.

Ker je 120 let stara proga uničena, so se župani od Ribnice do Kočevja z drezino vozili z 10 do največ 20 kilometri na uro. Foto: Simona Fajfar

Moja zbeganost raste po prebranem članku na Šilc portalu o obnovi proge Grosuplje – Kočevje. Pred nekako tremi meseci sem tako prebrala, da je zmanjkalo denarja za nadaljevanje obnove proge do Kočevja, kar me je navedlo k misli, da promet na tej progi še nekaj časa ne bo kaj prida živahnejši kot je zdaj.

 

Sodobno opremljen železniški prehod na poljski cesti.

 

 

Tudi načrtov za skorajšnjo spremembo namembnosti cestne povezave Spodnja Slivnica – Grosuplje, po kateri poteka evropska pešpot E6, nisem zasledila. Vaščani  makadamske poti, ki bolj spominja na kolovoz kot na cesto, v glavnem ne uporabljamo, saj je ob vsakem močnejšem deževju del poti vsaj nekaj časa poplavljen, sem in tja ni le neprehoden, ampak tudi neprevozen. Še posebej pozimi, ko zapade sneg, saj poti nihče ne pluži. Nobenih jasnih napovedi ni, da bo progo pri zapornicah v kratkem prečkalo kaj več kot nekaj deset sprehajalcev, sem in tja kakšen kolesar, avtomobila prebivalcev hiše ob progi in spomladi, poleti ter v jeseni kakšen traktor. Zato si res ne znam pojasniti, kakšna varnostna pridobitev so zapornice za Spodnjo Slivnico, občino Grosuplje, državo Slovenijo in Evropo.

Trenutno po progi pripelje en vlak dnevno.

Veliko bolj varno kot z zapornicami se bom počutila s pojasnilom, za kaj gre. Kakšen razvoj ali urbanizacija se v naslednjih nekaj letih obeta vaščanom Spodnje Slivnice, da smo sredi krize, ko država povsod varčuje, dobili menda najmodernejše zapornice v državi na prehodu, ki ga dnevno dvakrat prečkata dva avtomobila, nekaj deset sprehajalcev, sem in tja kakšen kolesar in v času košnje nekaj traktorjev? Trenutno po progi pripelje en vlak dnevno. Pa še ta v zgodnjih jutranjih urah, ko tam ni skoraj nikogar. Tudi če bo v kratkem frekventnost narastla za petsto ali celo sedemsto odstotkov in bo pet ali sedem vlakov razporejenih tekom dneva, bo zelo majhna verjetnost, da bo točno v času, ko bo vlak pripeljal mimo Spodnje Slivnice želel progo prečkati kak pešec, kolesar, avtomobil ali traktor. Je morda država vnaprej poskrbela za varnost točke, ki jo v kratkem vidi kot zelo frekventno? Je pripravljena sanacija pogosto poplavljenega cestišča? Bo v nekaj letih zgrajena vsaj dvopasovnica, ki bo povezovala, kaj že? Grosuplje s Spodnjo Slivnico in obratno? Zakaj že?

Nešteto je še vprašanj in z vsakim zbeganost raste, zato se veselim pojasnila odgovornih za »moje zapornice«.V teh dneh še nisem videla, kako izgleda, če so spuščene, ker sem bila obakrat nekaj sto metrov stran od prehoda, ko je pripeljal vlak.

Slovenske železnice smo zaprosili za komentar in jim zastavili še nekaj vprašanj:

 • Kako lahko upravičite smotrnost investicije ureditve tako nefrekventnega prehoda?  (Predvsem v luči dejstva, da mnogo prometnejši prehodi ostajajo nezavarovani.)
 • Koliko stane ureditev takega prehoda?
 • Kako kaže z vzpostavitvijo potniškega prometa na relaciji Ljubljana – Kočevje?
 • Zakaj se nič ne dogaja na reševanju problematike nevarnega nezavarovanega prehoda proti Sončnim dvorom, ki je zelo prometen in je bil že večkrat prizorišče nesreč?

Odgovor in komentar Slovenskih železnic:

Spoštovani,

posredujem vam odgovore na vaša vprašanja, kar jih lahko podamo na Slovenskih železnicah:

 • Ureditev nivojskega prehoda in vgradnja varnostne naprave staneta od 400.000 evrov, pa vse do 1 milijona evrov, odvisno od razmer na terenu.
 • Nivojski prehod Sončni dvori je predviden za ukinitev, takoj ko bo zgrajen nadvoz, katerega cestni krak je že narejen. Podatke o tem, za kdaj je predvidena izgradnja nadvoza, vam lahko podajo na Občini, ki je odgovorna za ta projekt.
 • Uvedba potniškega prometa med Grosupljem ni Kočevjem bo odvisna od nadaljnje dinamike posodobitve proge, ki že poteka. Javna železniška infrastruktura je last države, ne Slovenskih železnic. Država zato tudi skrbi za investicije v javno železniško infrastrukturo s sredstvi državnega proračuna. Del posodobitve proge Grosuplje – Kočevje je tudi ureditev nivojskih prehodov. Naročnik del na kočevski progi je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, kjer vam bodo lahko odgovorili na obe vprašanji – glede urejanja nivojskih prehodov in glede nadaljevanja del in vzpostavitve potniškega prometa. Nivojski prehodi se sicer urejajo in zavarujejo v skladu z odločbami ministra za infrastrukturo in prostor, po navadi z ukinitvijo sosednjih prehodov in zavarovanjem izbranih prehodov ter gradnjo povezovalnih cest, pri čemer sodeluje tudi upravljalec cest.

Marko Tancar, organizacijsko komuniciranje, Slovenske železnice d.o.o.

Odgovor in komentar Občine Grosuplje:

Vprašanje:

Zakaj se nič ne dogaja na reševanju problematike nevarnega nezavarovanega prehoda proti Sončnim dvorom, ki je zelo prometen in je bil že večkrat prizorišče nesreč?

Odgovor:

Nadvoz, ki bo povezal naselja Brezje in Sončni dvori s krožiščem pri Sparu, se umešča v prostor na podlagi Državnega prostorskega načrta (DPN). Sklep o pričetku postopka priprave DPN-ja je sprejela vlada RS na pobudo Občine Grosuplje, sam postopek priprave DPN-ja pa vodi Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. V vmesnem času so bile izdelane vse zahtevane študije ter izvedena javna razgrnitev v letu 2010. V letu 2012/2013 je bil sprejet Občinski prostorski načrt, katerega del je tudi hidravlično-hidrološka študija ter karte poplavnih nevarnosti, ki so osnova za nadaljnje postopke pri pripravi DPN-ja. Postopek je v zaključni fazi. Za dokončanje postopka potrebuje ministrstvo še mnenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje – ARSO. Sledi še postopek uskladitve predloga in  sprejema DPN-ja na vladi RS. Po sprejemu DPN-ja na vladi in objavi v UL RS, lahko investitor prične s postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja za izvedbo projekta.

 

Občinska uprava Občine Grosuplje

Odgovor in komentar Ministrstva za infrastrukturo in prostor:

Vprašanje:

Kako lahko upravičite smotrnost investicije ureditve tako nefrekventnega prehoda?  (Predvsem v luči dejstva, da mnogo prometnejši prehodi ostajajo nezavarovani.)

Odgovor:

Komisija za nivojske prehode imenovana z odločbo ministra pristojnega za promet, katere člana sta tudi   predstavnik lokalne skupnosti in upravljavec ceste (v tem primeru občina), je dne 11.9.2008. obravnavala deset nivojskih prehodov v Občini Grosuplje. Zaradi določil Pravilnika o nivojskih prehodih, da se število nivojskih prehodov mora omejiti na najnujnejši obseg, je komisija sprejela sklep na osnovi katerega je Minister pristojen za promet, izdal odločbo o ureditvi nivojskih prehodov in sice da se ukine šest nivojskih prehodov, štirje pa  se zavarujejo z avtomatsko napravo za zavrovanje. Želja železničarske stroke je bila, da se ukine čim več nivojskih prehodov, ker pa za to ni bilo zakonske podlage in so predstavniki lokalne skupnosti izrazili željo prebivalcev, da nivojski prehodi ostanejo, jih je bilo potrebno skladno z veljavno zakonodajo zavarovati z avtomatsko napravo za zavarovanje.

Vprašanje:

Kako kaže z vzpostavitvijo potniškega prometa na relaciji Ljubljana – Kočevje?

Odgovor:

Uvedba potniškega prometa med Grosupljem in Kočevjem bo odvisna od nadaljnje dinamike obnove železniške proge Grosuplje-Kočevje. Dela na omenjeni progi se bodo skladno z zmožnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev nadaljevala predvidoma v letu 2015 in 2016, po zaključku del pa bo možna vzpostavitev železniškega potniškega prometa.

 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Odnosi z javnostmi

 

 

 

Mirjana Jarc, Spodnja Slivnica, foto: Drevored, Simona Fajfar

 

Preberite tudi

11 Responses to "Pisma bralcev l Saj ni res, pa je – zapornice za nekaj avtomobilov in en vlak dnevno"

 1. gasilec J€žek says:

  Če bi se malo pohecal, bi dejal, da so morda s tem prehodom naredili NOVO VSTOPNO TOČKO ZA RADENSKO POLJE. A bolj verjetno je, da Slovenske železnice, državna ministrstva in občina med seboj (še vedno) ne komunicirajo, če pa že bo prišel odgovor, bo nekaj takega, da je to iz denarja nekih evro sredstev (v bistvu NAŠIH), ki so bila namenjena STROGO za progo Grosuplje-Kočevje in jih NIKAKOR ni mogože vgraditi tam, kjer so NEKOČ OBLJUBLJALI CELO skora 1 mio TEŽAK železniški nadvoz, pa še celo prenovo Adamičeve ceste. (Cesto so pred nekaj dnevi POFLIKALI. In to – je to! Obljuba izpolnjena?) Nekaj podobnega se je v naši komuni že dogajalo pred več kot 30 leti z gradnjo PARTIZANSKE MAGISTRALE, ki pa jo menda niso zgradili zato, ker je bilo v naših krajih premalo partizanov?
  Skratka: Tudi če se politični sistem pri nas zamenja, stvari še vedno ne delujejo, ker imamo vedno preveč neogovornih ljudi med vodilnimi.
  JE SPET NAŠA PERSPEKTIVA HAZARDESRTVO? Sicer pa menda še ni čisto znano, kdo je zadel Jackpot in koliko bodo Veleuplje res od tega dobile. Baje se že govori, da naj bi ga zadel ened on ZNANIH Veleuplejčanov, ki pa je emigriral iz Veleupelj.

   
  Odgovori
 2. TATJANA says:

  G. Ježek! Naježim se ob vašem nazivanju Grosuplja VELEUPLJE….. brrrr

   
  Odgovori
 3. FERDO says:

  Jožek Ježek ! tud, če se ne bi oglašal na vsako zadevo… sej smo te zadosti brali in prenašali nekaj let v Odmevanjih… res si tečen, pa če se ne motm si oblubu, da ne boš več pametoval na tem portalu. Bodi jež beseda.

   
  Odgovori
 4. Gasilec J€žek Zagraški says:

  A s’m kej reku? Tih pa’ tud ne bom:
  - http://pgd-zagradec.si/index.php/arhiv
  - http://www.mojaobcina.si/grosuplje/

  Ja, 13 let je bilo. Ko bo kdo to presegel, naj se mi pa javi!

   
  Odgovori
 5. Gustav says:

  Tudi sam pogosto hodim po poti, ki jo opisuje ga. Jarc in postavljam si ista vprašanja.
  Zadeva je dvorezna – seveda je na prehodu malo prometa/ljudi. In prehod precej stane. In hkrati manj kot kilometer proti Grosupljem ostaja nezavarovan prehod (v preteklosti za nekaj časa že onemogočen).

  Vendar pa – če prehoda ne bi zavarovali sedaj – kdaj v prihodnosti bi se našla sredstva za to?
  Koliko časa več bi vozil vlak iz Kočevja v Grosuplje, če bi moral zmanjševati hitrost pred vsakim nezavarovanim prehodom? Prehodov je že samo med Grosupljim in Laščami kar nekaj, večina je že/bo zavarovana z zapornicami.
  Seveda nezavarovanost oz. nivojsko križanje tudi ob še tako redkem prometu neizogibno pomeni nesreče.

  Pod črto – zdi se mi, da je zavarovanje smiselna poteza. In hkrati nerazumljivo, da še danes ni urejen prehod pri Sončnih dvorih in na Cikavi.

   
  Odgovori
  • Mirjana says:

   Potniški vlak bo na tem mestu ustavljal, ne le upočasnjeval. Zapornice so nameščene ob bivšem postajnem poslopju, kjer bo verjetno tudi novo postajališče tako da hitrost potovanja ne bo nič spremenjena.

    
   Odgovori
 6. Anonimno says:

  telebajske ste volili, zdaj pa se njihove malhe polnite ! kaj zdaj jamrate !?

   
  Odgovori
 7. gasilec J€žek says:

  Ferdo, ki si do zdaj ni upal podpisati tako, da bi ga prepoznali v javnosti (skratka NI IMEL JAJC), je najbrž zaposlen na eni od uprav, ki sem jih omenil, da ne komunicirajo med seboj, ali pa je celo PLAČAN za njihovega PR žurnalista? Če te slabo plačajo, pridi, ti plačam kavo še iz svojih BAJNIH starih zalog, da se tudi o tem pomeriva na štiri oči! Pa še vse fascikle ti bom prinesel pokazat z bančnimi izpiski vred, če boš hotel.
  Najbrž pa tudi bolj natančno veš, a je šel Jackpot v Grosuplje ali pa so za njim ostali samo VELIKI UPI. UPAM, da bo vseeno PRIZIDEK zdravstvenega doma vseeno zgrajen.
  Sicer pa MORALNO podpiram avtorico tega zapisa, g. Mirjam, ker menim, da je v Grosupljem ŠE VELIKO DRUGIH BOLJ POTREBNIH STVARI TREBA kot pa zavarovan železniški prehod na stari cesti pod Spodnjo Slivnico, katero prečka res samo nekaj traktorjev, kakšen pešec, pa kakšen na pol zapit voznik, ki se boji policajev.

   
  Odgovori
 8. Dejan says:

  Ima kdo podatke, kdaj je predvidena izgradnja nadvoza?

   
  Odgovori
 9. gasilec J€žek says:

  Če ste zdaj že prebrali vse odgovore, ste lahko ugotovili, da so povedali manj, kot sem tudi sam pričakoval, čeprav nisem bil že pred tem optimist. Povedali so v bistvu, “da so prekladali papirje”, do konca mandata pa z nadvozom skoraj 100 % ne bo nič, saj bodo prišli potem drugi, pa bodo spet nove prioritete …
  Poliška šola … USPELO jim je umestiti šolo v prostor (beri: narisali so idejno skico!)
  Radensko polje … vključitev okoliških vasi (beri: http://pgd-zagradec.si/index.php/aktualno/353-opn), ljudje pa zaradi tega že dobivajo negativne odgovore glede možnosti razvoja, kar dolgoročno pomeni še nekoliko slabšo socialno strukturo prebivalstva, potencialni prebivalci pa se že izseljujejo oziroma odhajajo (na delo) v tujino.
  Takih ŠLAMASTIK pa je v Grosupljem še cel kup s “poplavnimi evidencami” in protipoplavnimi ukrepi vred.
  Kje je ŠPORTNI CENTER BREZJE? Ali bomo šli spet udarniško štrihat tribune ob fuzbalplacu? Al’ začnemo že kar zdaj zbirat denar za barvo?
  Malo poglejte po soseščini, kaj delajo, kaj se gradi, koliko kulture, športa, …! V Cerknici se gradi / je v zaključni fazi en zelo dober javni vrtec. Kakšnega so nedavno odprli na Igu? …
  Hvaliti se z OMVW bencinskim servisom, s katerim Občina nima nič, je prav tako puhlo kot je bila obljuba Grosupeljske občine že pred več kot 30 leti, da ga bo na tem mestu gradil Petrol še ob nekdanji “cesti bratstva i jedinstva”. Potem so se pa v Motelu Grosuplje s Titom slikali Grosupeljski velikaši, na obljube pa so itak pozabili, saj je imelo vodstvo Tabora, in partijsko vodstvo, fige v žepu.
  Zdaj pa morajo samo še ene par vodij urada za prostor (pa še kakšnega za finance, pa …) zamenjat’ vmes … … pa bo.
  ???

   
  Odgovori
 10. Mirjana says:

  Vsem se najlepše zahvaljujem za odgovore, iz katerih razumem, da si lokalni prebivalci želimo nivojskega prehoda, kar gotovo drži, toliko bolj, ker je na tem mestu nivojski prehod odkar pomnim, torej najmanj pol stoletja, verjetno pa že vseh sto dvajset let obstoja proge.

  Ampak mojega spraševanja ni sprožil nivojski prehod, temveč sprememba njegove tehnične opremljenosti, torej postavitev zapornic, ki po navedbah Slovenskih železnic stanejo od 400.000,00 do milijona evrov.

  V 28. členu pravilnika o nivojskih prehodih (UL RS, št. 85/2008 z dne 29.8.2008; http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200885&stevilka=3694), ki ga navajam v nadaljevanju, so naštete obveznosti zavarovanja nivojskega prehoda. Na obravnavani točki ne zaznam nobene od navedenih točk, vsaj ne tako, kot kritereje gostote cestnega in železniškega prometa opredeljujeta 14. in 15. člen omenjenega Pravilnika.

  14. člen
  (kriteriji za gostoto cestnega prometa)
  Cestni promet na NPr je:
  1. občasen (sezonski) – PLDP je do 25 vozil;
  2. redek – PLDP je večji od 25 in manjši od 250 vozil;
  3. srednji – PLDP je 250 ali večji ter manjši od 2.500 vozil;
  4. gost – PLDP je 2.500 ali večji in manjši od 7.000 vozil;
  5. zelo gost – PLDP je 7.000 ali več vozil.

  15. člen
  (kriteriji za gostoto železniškega prometa)
  Železniški promet je zelo gost, če je PLDP več kot 70 vlakov.

  28. člen
  (obveznost zavarovanja NPr)
  (1) NPr morajo biti ne glede na hitrost voženj vlakov zavarovani v primeru enega izmed naslednjih pogojev:
  1. če je na cesti promet srednji ali gost;
  2. če je na železniški progi promet zelo gost;
  3. če na nezavarovanih NPr ni možno doseči ustreznega preglednostnega prostora;
  4. na cestah z rednimi avtobusnimi linijami javnega prevoza potnikov;
  5. na glavni cesti 2. reda in regionalni cesti 1. reda;
  6. na dvo- ali večtirnih progah.
  (2) Za NPr na industrijskih tirih določbe prejšnjega odstavka tega člena, razen tretje in četrte točke, niso obvezne.
  (3) Upoštevanje določb prvega odstavka ni potrebno, kadar je promet na industrijskih tirih urejen tako, da izvršilni železniški delavec s predpisanim signalnim znakom ustavi cestni promet.

  Slovenskih železnice, Ministrstvo in Občina Grosuplje so se v odgovorih izognili pojasnilu, zakaj je bila na obravnavani točki potrebna sprememba, za katero smo davkoplačevalci odšteli med pol in miljonom evrov.

   
  Odgovori

Oddajte svoje mnenje

Se želite vključiti v debato? Prispevajte svoj komentar!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Lahko uporabite te oznake HTML in atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2012 - Spletno mesto Grosuplje - Drevored.si - ureja: Zavod Drevored - izvedba: Mrož d.o.o. - tehnična podpora: Joore d.o.o.