Vpisi otrok v prvi razred

V tem tednu bodo na osnovnih šolah v Občini Grosuplje potekali vpisi otrok v prvi razred za šolsko leto 2013/14. Starši so v preteklih dneh prejeli vabilo na vpise, mi pa smo poiskali še nekaj koristnih informacij na to temo.

V naši občini imamo dve matični osnovni šoli , obe imata tudi svoje podružnice. Načeloma naj bi starši vpisali svoje otroke v prostorih matične šole, ni pa nujno. Ker veliko staršev na vpis pripelje tudi otroke, vpise obe matični šoli izvajata tudi v vseh podružničnih šolah.

Kakšen je postopek za prepis in vse o prvem vpisu si preberite v nadaljevanju.

Kdaj bodo potekali vpisi?

OŠ Louisa Adamiča Grosuplje

VPIS v Osnovno šolo Louisa Adamiča Grosuplje:

Matična šola na Tovarniški in dislocirana enota na Adamičevi:

Vpis v prvi razred za šolsko leto 2013/14  bo potekal v ponedeljek, 11. 2 .2013 in torek, 12.2.2013, od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 18.00. Vpis bo potekal v prostorih šolske svetovalne službe na Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje, Tovarniška 14, za otroke, ki spadajo v šolski okoliš OŠ LA GROSUPLJE.

Podružnična šola Šmarje – Sap:

Vpis bo v sredo, 13. 2. 2013, med 7.00 in 18.00 uro in v četrtek, 14. 2. 2013, med 7.00 in 13.00 uro na podružnični šoli Šmarje-Sap v prostorih svetovalne službe v drugem nadstropju.

Podružnična šola Kopanj: 

 Vpis bo potekal v sredo, 13.2.2013, od 16.30 do 17.00 v prostorih Podružnične šole Kopanj, za otroke, ki spadajo v šolski okoliš PŠ Kopanj.

Podružnična šola Žalna:

Vpis v 1. razred za otroke, ki spadajo v šolski okoliš PŠ Žalna bo potekal v torek, 12. 2. 2013, med 11. in 16. uro v podružnični šoli Žalna v 1. nadstropju.

Podružnična šola Št. Jurij

Vpis bo v sredo, 13. 2. 2013, med 7.30 in 9.00 uro ter med 12.00 in 17.00 uro v podružnični šoli Št. Jurij v prostorih svetovalne službe v pritličju.

INFO:

V primeru, da se predvidenega termina ne morete udeležiti, pokličite na telefon 01/7888813.

www.oslag.si/

OŠ Brinje Grosuplje

VPIS v Osnovno šolo Brinje Grosuplje

Vpis bodočih prvošolčkov, ki stanujejo v šolskem okolišu OŠ Brinje Grosuplje, bo potekal v prostorih OŠ Brinje Grosuplje v:

– torek, 12. 2. 2013, od 8. do 17. ure in

– sredo, 13. 2. 2013, od 12. ure do 17. ure.

Za bodoče prvošolčke, ki stanujejo v šolskem okolišu Podružnične OŠ Polica, bo vpis potekal v prostorih POŠ Polica v:

– torek, 12. 2. 2013, od 14. do 17. ure.

V primeru, da na zgoraj omenjene termine ne boste mogli priti, Vas vabimo na naknadni vpis, ki bo v prostorih OŠ Brinje Grosuplje, Ljubljanska c. 40a:

– v ponedeljek, 18. februarja 2013, od 9. do 15. ure.

INFO:

www.os-brinje.si

 

Katere otroke je potrebno vpisati in kateri  lahko z vpisom počakajo še 1 leto?

V skladu z Zakonom (45. in 46. člen Zakona o osnovni šoli) o osnovni šoli morajo starši obvezno vpisati vse otroke, rojene v času od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007. Vpisujejo se torej otroci, ki bodo v tekočem letu dopolnili 6 let. Če želijo starši vpis v prvi razred za eno leto odložiti, to željo ob vpisu izrazijo, in se po opravljenem vpisu sproži postopek ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v šolo.

Kaj potrebujejo za vpis?

Starši prejmejo obvestilo o vpisu v prvi razred. Na vpis prinesejo svoj in otrokov osebni dokument ali rojstni list.

Kako starši vedo v okoliš katere OŠ spada otrok? Kateri okoliši sploh obstajajo?

Šolski okoliš posamezne šole je določen z ustanovitvenim aktom šole, naveden je tudi v šolski publikaciji, ki je dostopna na spletni strani Osnovne šole Louisa Adamiča  in na spletni strani Osnovne šole Brinje.

OŠ Louisa Adamiča Grosuplje

ŠOLSKI OKOLIŠ Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje:

Osnovna šola LA Grosuplje, Tovarniška cesta 14: Grosuplje z naslednjimi ulicami: Adamičeva cesta vse parne številke, Pod gozdom cesta I od številke 6 dalje, Pod gozdom cesta II od številke 9 dalje, Pod gozdom cesta III do VIII, Stritarjeva cesta, Kadunčeva cesta, Kolodvorska ulica, Taborska cesta, Industrijska cesta, Cesta Toneta Kralja, Kosovelova cesta, Levstikova cesta, Trubarjeva cesta, Prečna pot, Partizanska cesta, Veselova cesta I do III, Jurčičeva cesta I do III, Jurčičeva pot, Pod hribom I do III, Tovarniška cesta, Hribska pot, Pri nadvozu, Kersnikova cesta, Jakhlova cesta, Župančičeva cesta, Kovačičeva cesta, Obrtniška cesta, Cesta na Krko, Gasilska cesta, Rožna dolina, Malo Mlačevo št. 23, 24, 33, 35, Veliko Mlačevo številke 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 62 in 63, Spodnja Slivnica, Ponova vas do številke 12, Brezje, Brvace;
Podružnična osnovna šola Šmarje – Sap: Šmarje – Sap, Cikava, Huda Polica, Gajniče, Mali Vrh pri Šmarju, Paradišče, Tlake, Veliki Vrh pri Šmarju, Podgorica pri Šmarju, Zgornja Slivnica, Sela pri Šmarju;
Podružnična šola Žalna: Žalna, Velika Loka, Mala Loka, Luče, Plešivica pri Žalni, Lobček, Zagradec pri Grosupljem, Veliko Mlačevo, razen številk iz prve alineje, Malo Mlačevo razen številk iz prve alineje, Velika Ilova Gora, Mala Ilova Gora, Gabrje pri Ilovi Gori;
Podružnična šola Št. Jurij: Št. Jurij, Vino, Vrbičje, Udje, Podgorica pri Št. Juriju, Gornji Rogatec, Bičje, Cerovo, Mala vas, Pece, Ponova vas od številke 13 dalje, Medvedica, Velike Lipljene, Male Lipljene, Rožnik, Škocjan, Železnica;
Podružnična šola Kopanj: Velika Račna, Mala Račna, Predole, Čušperk.

OŠ Brinje Grosuplje

ŠOLSKI OKOLIŠ Osnovne šole Brinje Grosuplje:

V šolski okoliš matične šole na Ljubljanski cesti 40a v Grosupljem sodijo naslednja naselja in ulice:

  • Adamičeva cesta – neparne številke, Pod gozdom c. I – številke 1, 2, 3 in 5, Pod gozdom c. II – številke 1 do 8, Brinje c. I do II, Pri mostu, Za gasilskim domom, Ulica Ane Galetove, Kettejeva c., Seliškarjeva c., Erjavčeva c., Prešernova c., Šuligojeva c., Kozakova c., Rodetova c., Vodnikova c., Ob Grosupeljščici, Hribarjeva c., C. Cankarjeve brigade, Kozinova c., Ljubljanska c., Stranska pot I do III, Metelkov dvor, Kajuhov dvor, Valvazorjev dvor, Preska, Bevkova c., Murnova c., Jerova vas, Slomškova ulica, Maistrova ulica, Pod jelšami, Perovo, Mala Stara vas, Dobje, Hrastje, Spodnje Duplice, Zgornje Duplice – št. 1, 2 in 2 A, Spodnje Blato, Gatina, Praproče pri Grosupljem.

Šolski okoliš Podružnične šole Polica zajema naslednje vasi in zaselke:

  • Polica, Blečji Vrh, Dole pri Polici, Dolenja vas pri Polici, Gorenja vas pri Polici, Gradišče, Kožljevec, Mali Konec, Troščine, Peč, Velika Stara vas, Zgornje Duplice od št. 3 dalje.

Šolski okoliš Podružnične osnovne šole s prilagojenim programom Grosuplje zajema vasi in zaselke v občinah Grosuplje in Dobrepolje.
Šolski okoliš posebnega programa vzgoje in izobraževanja, v katerega se usmerjajo otroci z zmerno in težjo motnjo v razvoju, pa zajema področje vseh treh občin: Grosuplje, Dobrepolje in Ivančna Gorica.

Ali je možno, da otroka vpišejo v drug okoliš kot v tistega v katerega je določen in kakšen je postopek za to?

Starši otroka vpišejo v šolo v katero sodijo glede na šolski okoliš, hkrati pa lahko drugi šoli najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis podajo vlogo za prešolanje . Slednja učenca lahko sprejme ali zavrne. Če bi vpis učenca iz drugega šolskega okoliša pomenil povečanje števila oddelkov, bo vpis zavrnjen. To ureja 48. člen Zakona o osnovni šoli.

Starši lahko prepišejo otroka tudi v drugem in naslednjih razredih, vendar najkasneje 15 dni pred začetkom novega šolskega leta, če šola, v katero želijo vpisati otroka, s tem soglaša.

Imajo starši na vpisu vpliv glede vpisa v posamezen razred, oziroma ali se je potrebno na vpisu glede česarkoli odločati?

Ob vpisu starši izpolnijo tudi prijavo otroka v jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Starši pogosto želijo, da bi bil njihov otrok v oddelku z vrstnikom iz vrtca ali iz soseke, v kateri stanuje. Včasih se pojavljajo celo želje po izbiri učitelja. Svoje predloge ob vpisu sporočijo svetovalni delavki, a to še ne pomeni, da bodo upoštevani.

 

 Hvala ravnateljici OŠLA Janji Zupančič in ravnateljici OŠ Brinje Ireni Kogovšek za pomoč pri pripravi članka.

Irena Gantar, foto: sxc.hu,  www.oslag.si, www.os-brinje.si

Preberite tudi

Oddajte svoje mnenje

Se želite vključiti v debato? Prispevajte svoj komentar!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Lahko uporabite te oznake HTML in atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2012 - Spletno mesto Grosuplje - Drevored.si - ureja: Zavod Drevored - izvedba: Mrož d.o.o. - tehnična podpora: Joore d.o.o.