Pravni nasvet l november 2016

Tokrat pravniki odgovarjajo na vprašanji o oporoki in obratovalnem času lokala:

V sodelovanju z Odvetniško družbo Čeferin vam nudimo brezplačen odgovor ali pravno mnenje. Pošljite nam vprašanje na info@drevored.si ali s klasično pošto na naslov Zavoda Drevored. Izbrali bomo dve vprašanji na mesec in ju posredovali pravnim strokovnjakom.

Oporoka

Zanima me, kako je v mojem primeru. Nepremičnine bi mi rad zapustil partner moje pokojne mame, ki pa z menoj ni v sorodu in nista bila poročena, živela sta skupaj, po njeni smrti je kratek čas dobival pokojnino po njej, dokler ni bil upravičen do svoje, za kar sem na SPIZ-u dala soglasje. Ker je že v letih in nima svojih otrok, je edinec in starši so mu že umrli, želi nepremičnine zapustiti meni. Ima sorodnike, brate in sestro svojih staršev ter njihove potomce in sedaj razmišlja o postopku o dedovanju, ker jim ne želi ničesar zapustiti. Kaj je v tem primeru najbolje zanj in za dediča?

Odgovor:

V zvezi z vprašanjem vam pojasnjujemo, da se deduje na podlagi zakona in na podlagi oporoke.  Glede na opisano dejansko stanje bi bilo smiselno, da bi partner vaše pokojne matere pripravil oporoko, kjer bi vam zapustil celotno premoženje. Pri tem vam tudi pojasnjujem, da so nujni dediči zgolj potomci, posvojenci, starši in zakonec zapustnika. Če nimajo potrebnih sredstev za življenje, pa so nujni dediči tudi bratje in sestre ter babice in dedki zapustnika. V vašem primeru nujnih dedičev ni, saj je partner vaše pokojne mame brez potomcev, je edinec (brez bratov in sester), ni poročen, prav tako pa so njegovi starši že umrli.

Poznamo več vrst oporok. Predlagamo, da bi se oporoka pripravila pri odvetniku (pisna oporoka pred pričami).

Obratovalni čas lokala

Zelo bi vam bila hvaležna, če mi odgovorite na to vprašanje, ker res ne vem več, na koga naj se obrnem. Zadnje čase imamo v restavraciji, v kateri delam, pogoste obiske policistov. Pred enim mesecem so prišli v lokal okoli 23.40 in so me opozorili, da imam dve minuti, da izpraznim lokal. Saj je naš delovni čas do 23h. Imela sem še 5 strank za točilnim pultom. Grozili so mi s kaznijo. Na vratih naše restavracije piše Bar, vendar že nekaj časa strežemo tudi hrano. Tudi šefica ima registrirano firmo pod restavracija in gostinske storitve. Kar naj bi pomenilo, da imam eno uro časa, da izpraznim lokal, to sem povedala tudi policistu. Odgovoril mi je, da nisem stregla nobene hrane. Res je nisem, saj sem zadnjo pico prodala ob 19h. Rekel mi je, da sem v prekršku, saj imam po končanem obratovalnem času samo pol ure, da izpraznim lokal.

Seveda sem ga upoštevala in naredila zahtevano, v dveh minutah sem izpraznila lokal. Ko sem se  odpravila domov, me je zopet ustavil isti policist, dala sem mu papirje, pokazala obvezno opremo. Nakar me je vprašal, koliko so kaj popile stranke, ki so bile za točilnim pultom. Ta zgodba se je ponavljala do prejšnjega tedna. V sredo so me zopet ustavili policisti, ustavljajo 200 metrov naprej od lokala. Papirji, obvezna oprema, potem mi je rekel, o vi ste mi pa znani, že vem, kje delate, še se bomo videli.

V petek so nas zopet obiskali; v lokal so prišli ob 23.45, za točilnim pultom sem imela 4 stranke, ki so imel napol prazne kozarce. Lokal je bil zaklenjen, loči zunaj ugasnjene, imela sem samo luč za točilnim pultom, saj sem imela ta dan kar veliko dela, veliko je bilo še treba pospraviti. Nato zaslišim močno razbijanje po vratih, spet so bili policisti, nisem jih takoj spustila notri, saj sem imela zaklenjeno. Začeli so s silo razbijati po vratih, zaradi česar sem se ustrašila, da ne uničijo kljuke, ker je že v slabem stanju, zato sem jim odprla. Vstopili so kljub mojemu prepričevanju, da imam zaprto. Rekli so, da me imajo dovolj, da so bili že večkrat tu in da mi bodo napisali kazen zaradi kršenja delovnega časa.

Vzeli so moje podatke in podatke od šefice. Nikakor jih nisem mogla prepričati, da je lokal zaprt in da sem samo čakala, da stranke popijejo do konca. Res pa je, da sem imela v računalniku zadnji račun tipkan ob 23.40, ko sem zaključevala blagajno, sem se spomnila, da sem pozabila plačati pivo in kavo, saj sta me ob 17h prišla pogledat mama in oči, in sem jima plačala pijačo. Policist mi je rekel, da lahko pričakujem kazen po pošti.

Zadnje mesece imamo prazen lokal, saj se vsak dan policisti v popoldanskem času vsaj desetkrat peljejo mimo. Okoli 23. ure pa se postavijo ob cesti in vsako stranko ustavljajo. Večkrat tudi mene.

Res smo že obupani, trudimo se, delamo, da prihajajo stranke, konkurenca je velika. Vendar nam policisti odganjajo vse stranke. Kaj lahko storimo, ali smo upravičeni do te kazni, saj me zelo skrbi, ker vem, da kazen ni majhna tako zame kot za šefico?

Odgovor:

V skladu s Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, mora gostinec določiti in prijaviti obratovalni čas gostinskega obrata za gostinstvo pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti, torej občini. Le-ta mora pri izdaji soglasja za podaljšani obratovalni čas (to je torej obratovanje po 22.00 uri) upoštevati potrebe gostov in značilnosti območja, kjer je gostinski obrat.

V 9. in 10. členu zgoraj navedenega Pravilnika je določeno, da morajo gostje, ki so ob koncu obratovalnega časa še v gostinskem obratu, le-tega zapustiti najkasneje v 30 minutah, če gostinski obrat streže le z enostavnimi jedmi, pijačami in napitki (kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari) oziroma najkasneje v 60 minutah, če gostinski obrat streže tudi zahtevnejše jedi (restavracije, gostilne).

V primeru kršitev obratovalnega časa je za ukrepanje skladno s 16. členom Zakona o gostinstvu pristojen Tržni inšpektorat RS, ki ob lastni zaznavi kot tudi na predlog Policije, ki v okviru izvajanja svojih nalog zazna kršitev in poda predlog pristojnemu organu, v primeru, da gre za kršitev, začne postopek zoper kršitelja. V primeru, da gostinec ponavlja prekrške, ki se med drugim nanašajo tudi na nespoštovanje obratovalnega časa, mu lahko na podlagi 19. člena Zakona o gostinstvu pristojni inšpekcijski organ na predlog občine začasno ali trajno prepove opravljanje gostinske dejavnosti.

Globa za kršitev obratovalnega časa znaša za pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika 1.200,00 do 40.000,00 EUR, za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika, pa od 400,00 do 2.000,00 EUR.

Policisti so za svoje delo odgovorni kazensko, materialno in disciplinsko, če se izkaže, da niso ravnali v skladu s pooblastili. V kolikor menite, da so vam bile z dejanjem ali opustitvijo dejanja policista kršene pravice in temeljne svoboščine, se ob vseh pravnih sredstvih, ki so na razpolago, lahko tudi pritožite zoper delo policista in sicer v roku 45 dni od dneva, ko naj bi vam policist z dejanjem ali opustitvijo dejanja pri opravljanju policijskih nalog kršil vaše človekove pravice ali temeljne svoboščine. V tem delu je potrebno poudariti, da predmet pritožbenega postopka ne morejo biti ugovori ali zahteve za sodno varstvo v prekrškovnem postopku in različna pisanja ali pobude, zlasti kadar se nanašajo na nestrinjanje s predpisanimi metodami in načinom dela policije ali pomenijo pritožbo zoper postopke ali dejanja policistov, ki niso bila storjena med opravljanjem policijskih nalog.

 

foto: FreeImageWorks

 

Preberite tudi

Oddajte svoje mnenje

Se želite vključiti v debato? Prispevajte svoj komentar!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Lahko uporabite te oznake HTML in atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2012 - Spletno mesto Grosuplje - Drevored.si - ureja: Zavod Drevored - izvedba: Mrož d.o.o. - tehnična podpora: Joore d.o.o.