Županski kandidati in njihov odnos do nevladnih organizacij

Sodelovanje nevladnih organizacij z lokalno oblastjo je izrednega pomena za dvig kvalitete življenja občanov, saj na tisoče ljudi svoje interese, želje in smisel uresničuje skozi delovanje v društvih in ostalih organizacijah, ki jih opredeljujemo kot neprofitne, nevladne organizacije. Posluh s strani vladnega sektorja za potrebe in želje NVO-jev je ključen za razvoj skupnosti.

Regionalna stičišča nevladnih organizacij so skupaj s CNVOS oblikovala spletno aplikacijo, ki omogoča primerjavo med županskimi kandidati glede na njihov odnos do nevladnih organizacij.

Zapisali so: Na županske kandidate v izbranih občinah smo naslovili vprašanja o izzivih lokalnih skupnosti na področju športa, kulture, sociale ipd. in njihovega reševanja. Odgovori kandidatov so objavljeni na POVEZAVI.

V Sloveniji namreč deluje preko 26.000 društev in drugih nevladnih organizacij, večina od njih na lokalnem nivoju. Še posebej v času krize so društva in druge nevladne organizacije za družbo izrednega pomena – s prostovoljnim delom in izredno ekonomičnostjo izvajajo vrsto aktivnosti, ki bi jih sicer morali plačevati. Spomnimo se samo humanitarnih organizacij, društev za pomoč pri različnih boleznih, športnih in kulturnih društev, ki izvajajo brezplačne programe in druženja, gorskih reševalcev in gasilcev, ki skrbijo za našo varnost, in še mnogih drugih.

In kako je v Grosupljem?

Na vprašanja sta se odzvala in odgovarjala samo dva izmed županskih kandidatov iz občine Grosuplje. Njuna stališča si lahko preberete na POVEZAVI.

Neodzivnost se nekako sklada s stanjem sodelovanja Občine Grosuplje z nevladnimi organizacijami. Kot je razvidno iz ankete, ki so jo na Občini Grosuplje na željo Stičišča NVO za osrednjo Slovenijo realno in samokritično izpolnili letos spomladi in se nanaša na leto 2013, je stanje v Grosupljem najslabše v primerjavi z drugimi občinami osrednje slovenske regije, ki so sodelovale.

anketa_podpore_za_nvo

V želji, da se situacija izboljša in da čim več rdečih polj spremenimo v zelena, se na pobudo Zavoda DREVORED pripravlja srečanje med Občino Grosuplje, Stičiščem NVO osrednje Slovenije in nevladnimi organizacijami iz občine Grosuplje. O tem bomo podrobneje pisali, ko bo zadeva aktualna.

Skratka, življenja v lokalni skupnosti si brez nevladnih organizacij ni mogoče zamisliti. Nevladne organizacije pa ne skrbijo le za druženje in aktivno preživljanje prostega časa, ampak tudi izvajajo različne javne storitve (npr. varne hiše za žrtve nasilja, dnevni centri za osebe s težavami v duševnem zdravju, osebna asistenca za invalide, preventivne zdravstvene storitve, upravljanje različnih objektov kot so športne dvorane, planinski domovi ipd.). V tesnem sodelovanju z občinami in javnimi službami storitve izvajajo strokovno, ekonomično in profesionalno.

Delujejo v tesnem stiku z ljudmi, zato poznajo potrebe občank in občanov. Z vključitvijo nevladnih organizacij v ekipe, ki oblikujejo razvojne dokumente in projekte ter pripravljajo druge odločitve, se predlogi izboljšajo, imajo večjo podporo med ljudmi in imajo zato več možnosti za učinkovito izvedbo.

Vse to so razlogi, zakaj so društva in druge nevladne organizacije eden ključnih akterjev razvoja lokalne skupnosti. Odnos kandidata do teh vprašanj pa priča tudi o njegovem odnosu do družbe, občanov, neposredno demokracije, skratka, priča o načinu vodenja občine.

 

vir: moja družba.si

Uredil Andrej Brezec

Preberite tudi

Oddajte svoje mnenje

Se želite vključiti v debato? Prispevajte svoj komentar!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Lahko uporabite te oznake HTML in atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2012 - Spletno mesto Grosuplje - Drevored.si - ureja: Zavod Drevored - izvedba: Mrož d.o.o. - tehnična podpora: Joore d.o.o.