Kaj “dogaja” na Cikavi?

Ljudje smo radovedni, tečni in nestrpni, še posebej glede dogajanja na cestah in v prometu. Na območju Cikave potekajo kar obsežna gradbena dela. Živčni smo zjutraj, ko stojimo v kolonah skozi celo Grosuplje, tečni, ko ugotovimo, da smo se spet, podzavestno in z mislimi drugje, zapeljali proti zaprtemu uvozu na avtocesto in potem krožimo okrog “po njivah” do obleganega uvoza. Še dobro, da so zgradili krožišče pri Logu, sicer bi doživeli prometni infarkt.

Ampak  za napredek in zato, da nam bo boljše, je potrebno malo potrpeti. Mogoče nam bo pomagala izčrpna izjava za javnost, ki so nam jo poslali z DARS-a. Objavljamo jo v celoti in se jim zahvaljujemo za hiter odziv:

Spoštovani,

uvodoma pojasnjujemo, da bo DARS d.d. na zemljišču, ki je bilo pridobljeno v okviru Nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS, zgradil samo prometne navezave in spodnji ustroj platoja, vse ostalo (vsi objekti, parkirne površine, površine za rekreacijo… ) je naloga in strošek najemnika počivališča, to je družbe OMV Slovenija d.o.o.. Sicer pa so po Zakonu o Družbi za avtoceste v RS 1 (Ur. list RS 97/2010) vsa zemljišča, na katerih so umeščene površine za spremljajoče dejavnosti ob avtocestah, v lasti DARS d.d..

Razlastitveni postopki, zaradi neuspešnega sporazumnega dogovora z lastniki zemljišč, ki zemljišč niso želeli prodati, so se nerazumno zavlekli.

V okviru te investicije je v pristojnosti DARS d.d. tako rekonstrukcija avtocestnega priključka z vsemi potrebnimi ureditvami – deviacije, podvozi, nadvozi in prepusti, prestavitev infrastrukturnih objektov in naprav ter, kakor omenjeno, izgradnja spodnjega ustroja platoja bodočega počivališča.

Želimo tudi poudariti, da je do zamika pri začetku izgradnje prišlo zaradi zapletov pri pridobivanju potrebnih zemljišč. Razlastitveni postopki, zaradi neuspešnega sporazumnega dogovora z lastniki zemljišč, ki zemljišč niso želeli prodati, so se nerazumno zavlekli. Razlogi za to niso na strani DARS d.d., ampak je pretežni del lastnikov v postopku izkoristil vsa pravna sredstva, ki jih dopušča zakonodaja. Zadnja odločba o razlastitvi je bila izdana sredi junija 2010., nepravdni postopki za določitev odškodnine pa so še vedno v teku.

Sicer pa je na počivališču predvidena izgradnja bencinskega servisa s pokrito ploščadjo s črpalkami za gorivo, samopostrežno prodajalno, bifejem ter sanitarijami, ter parkirišče in rekreacijska cona.

Površina za spremljajoče dejavnosti Cikava je sestavni del avtoceste, izgradnja pa je bila določena z vladno Uredbo o lokacijskem načrtu za gradnjo enostranskega spremljajočega objekta tipa 2 na avtocestnem odseku Šmarje Sap–Višnja Gora (Ur. list RS, 109/2002) in je torej sestavni del izvajanja Nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS.

Glede na to, da je pri sami izgradnji prišlo do večletne zamude zaradi zapletov z zemljišči, datuma začetka obratovanja počivališča v tem trenutku še ne moremo napovedati – predvidevamo, da bo OMV Slovenija d.o.o. začel uresničevati svoj del investicije na tem počivališču v prihodnjem letu; DARS d.d. mu bo namreč predal utrjen spodnji ustroj platoja predvidoma v aprilu 2012, ko bodo zaključena vsa dela, ki so v naši pristojnosti, takoj po predaji lahko najemnik začne graditi svoj del. Sicer pa je na počivališču predvidena izgradnja bencinskega servisa s pokrito ploščadjo s črpalkami za gorivo, samopostrežno prodajalno, bifejem ter sanitarijami, ter parkirišče in rekreacijska cona.

Prva (začasna) faza rondoja bo, vključno z začasno ureditvijo objektov v priključku, ob primernem vremenu zaključena v drugi polovici decembra letos.

 Ob koncu želimo v okviru sedanje prometne ureditve na tem območju dodatno pojasniti, da je z zaporo izvoza iz smeri Ljubljane proti Novemu mestu, od minule sobote za promet v celoti zaprt priključek Cikava na odseku dolenjske Šmarje Sap–Grosuplje, saj izvajalec začenja z graditvijo novega krožišča pri Fortuni. Prva (začasna) faza rondoja bo, vključno z začasno ureditvijo objektov v priključku, ob primernem vremenu zaključena v drugi polovici decembra letos. Spomladi prihodnje leto bo potrebna še enkrat popolna zapora priključka Cikava, v trajanju približno 45 dni, za odstranitev začasnih ureditev in izvedbo del, ki jih ni možno izvesti v zimskem obdobju.

Lep pozdrav,

Marjan Koler

Služba za komuniciranje

DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.

Andrej Brezec, foto: Drevored

Preberite tudi

2 Responses to "Kaj “dogaja” na Cikavi?"

 1. BLACK SOUL says:

  Aha, mi je že jasno! Se pravi lahko računam na dokončanje krožišča pri Cikavi tam enkrat za prvomajske praznike.

   
  Odgovori
 2. mravljica01 says:

  Mravljica je vesela, da se končno kaj dogaja na cestah v Grosuplju in okolici … mravljice bodite čim bolj pridne, da bo čim prej bolje …

   
  Odgovori

Oddajte svoje mnenje

Se želite vključiti v debato? Prispevajte svoj komentar!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Lahko uporabite te oznake HTML in atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2012 - Spletno mesto Grosuplje - Drevored.si - ureja: Zavod Drevored - izvedba: Mrož d.o.o. - tehnična podpora: Joore d.o.o.