Janez Lesjak l Vrnimo občino občanom!

Spoštovane občanke in občani! Kot nestrankarski kandidat s podporo stranke SD ponovno vstopam v izbor za profesionalnega župana Občine Grosuplje .

Tu sem rojen in razvoju ter napredku teh krajev sem  posvetil večino svojega časa in ustvarjalne energije. Svojo delovno pot sem začel kot propagandist v turizmu in jo nadaljeval kot profesionalni poveljnik TO v občini. Predvsem v času osamosvajanja me je to obdobje močno zaznamovalo, saj sem  kot poveljnik 5. PŠTO Ljubljanske pokrajine poveljeval, vodil in odgovarjal za bojne aktivnosti poveljstev in enot TO v osrednji Sloveniji. Desetletje sem nato kot direktor vodil gospodarsko podjetje skozi težke tranzicijske čase. Bilo je to obdobje razpada trgov, privatizacije in denacionalizacije. V politiki sem začel  kot občinski  svetnik in nadaljeval tri neprekinjene mandate kot profesionalni župan. Več o meni lahko preberete v intervjuju, ki je objavljen na drevored.si.

Krona razvojnih naporov na področju gospodarske, komunalne in družbene infrastrukture je bil prestop iz skupine nerazvitih  med najrazvitejše slovenske občine. To je temelj, na katerem se občina razvija danes in se bo razvijala naprej.

GLAVNI POUDARKI RAZVOJNEGA PROGRAMA

Delo, ki nas čaka na področju, družbenih dejavnosti:

 • Socialno stanje dela občanov, predvsem pa posameznih družin, je težko in skrajno kritično. Občina in občinski proračun sta  na take razmere revščine dolžna odreagirati. V skladu z zakonodajo in možnostmi, bomo povečali socialne transferje pomoči potrebnim in uvedli nove. Predvsem bomo v osnovnih šolah zagotovili prehrano in preskrbo vsem otrokom, katerih družine tega ne zmorejo same.
 • V preteklih mandatih smo posvetili veliko pozornosti izgradnji gospodarske infrastrukture in zagotavljanju novih delovnih mest. Zgrajene so bile štiri obrtno podjetniške cone, ki so privabile blizu sto novih gospodarskih subjektov. Dokončati je potrebno še cono Jug in s tem zaokrožiti prostorsko strateški poseg ločitve gospodarstva od stanovanjskih območij v Grosupljem.   Ali to ne sodi bolj med prostor?
 • Zgradili smo novo centralno šolo Brinje z dvorano, dve podružnični šoli v Št. Juriju in Žalni, ter pripravili projekte ter gradbeno dovoljenje za tretjo šolo na Kopanju. Na vrsti je izgradnja podružnične OŠ na Polici in generalna adaptacija centralne šole Louis Adamič. S tem bom zaokrožili  program izgradenj novih šol.
sola_dvorana_brinje_grosuplje

Osnovna šola in Dvorana Brinje

 • Zgradili smo štiri vrtce. Za prostorske potrebe COŠ Louis Adamič, bo treba sprostiti prostore v šoli, v katerih je vrtec Tinkara in zgraditi novega. V primeru nadaljnjega interesa, bomo podelili koncesije.
 • Protipotresno bo potrebno sanirati stari objekt Zdravstvenega doma Grosupljem in ustanoviti splošno ambulanto v Šmarju.
 • S preselitvijo učencev nižjih oddelkov iz stare šole na Adamičevi v adaptirano in razširjeno matično šolo Louis Adamič bomo zagotovili prepotrebne prostore za  Glasbeno šolo, Tretjo univerzo in za delovanje občinskih zvez, društev in klubov.
 • Pripraviti vse potrebno za izgradnjo novega športnega centra pri Brezjem. V zainteresiranih naseljih bomo KS pomagati pri izgradnji površin za igro, šport in rekreacijo.
 • Kultura dogajanja bomo vrnili na nekdanjo raven kakovosti in renomeja.

 

Na področju komunalne dejavnosti:

 • Z izgradnjo zadrževalnika Bičje smo poplavno nevarnost prepolovili. Nemudoma bomo morali pristopiti k pogajanjem in zadrževalnik Veliki potok zgraditi skupaj z državo ali sami. Šele s tem protipoplavnim ukrepom bodo zagotovljeni pogoji za nadaljnjo izgradnjo parkovno-rekreacijskega območja Obvodna pot, tržnice in vrste drugih projektov, ki ne dobijo vodnega soglasja.
 • V preteklosti, smo v vsa avtohtona naselja pripeljali vodovode. Nadaljevali bomo z izgradnjo in obnovo dotrajanih lokalnih vodovodov.
 • Sedanji začasni krožni križišči, bi bili zgrajeni že v zadnjem letu mandata župana Janeza Lesjaka. Po njegovem odhodu, so bili projekti ustavljeni in improvizirani šele leto pozneje. Kot taka so nelegalna in nevarna, zato ju bo treba čimprej dokončati.
 • Prometne razmere na Kandunčevi cesti so nevzdržne in nevarne. Z državo in Slovenskimi železnicami bomo nemudoma dorekli način, postopke in sodelovanje pri izgradnji mostu čez železniško progo ter zgradili cestno povezavo med Sončnimi dvori in Adamičevo cesto pri trgovini Hofer.
 • Glede na razvitost občine imamo težave pri pridobivanju sredstev in projektov za izgradnjo širokopasovnih omrežij. Nadaljevali bomo z iskanjem in pridobivanjem zasebnih investitorjev in nudili pomoč ter sodelovanje pri projektih, ki jih bodo Krajevne skupnosti ali občani gradili samoiniciativno.
zadrzevalnik_bicje

Zadrževalnik Bičje

 

Na področju urejanja prostora:

 • Zaradi nerešenih prometnih zamaškov na cesti Škofljica – Ljubljana, se promet iz Velikih Lašč, Ribnice in Kočevja preusmerja skozi Grosuplje. Rešitve še dolgo ne bo, zato je potrebno nemudoma in dokončno potrditi traso bodoče obvoznice okoli Grosuplja v strateške prostorske dokumente občine.
 • Grosuplje, kot občinsko upravno središče, je potrebno urbano posodobiti in zagotoviti prepotrebne mestotvorne vsebine. V centru smo že zgradili novo občinsko upravo v sklopu objekta Adamičev center, sodobno Mestno knjižnico in objekt Upravne enote z dvorano Družbenega doma. Nadaljevali bomo z dokončno izvedbo ureditve centra Grosuplja, ki zajema osrednji mestni trg za pošto, Upravni trikotnik z Adamičevim parkom in kolodvorsko ulico kot sprehajalno in osrednjo mestno prireditveno cono.
 • V ta namen bomo podpirali in sodelovali tudi z ostalimi naselji v občini pri izgradnji vaških centrov in igrišč. Nadaljevali bomo z izgradnjo osrednjega trga in parka s parkirnimi površinami v Šmarju.
knjiznica_grosuplje

Sodobna Mestna knjižnica Grosuplje

Več na:  www.zagrosuplje.si

Naročnik objave je SD Grosuplje

Preberite tudi

Oddajte svoje mnenje

Se želite vključiti v debato? Prispevajte svoj komentar!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Lahko uporabite te oznake HTML in atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2012 - Spletno mesto Grosuplje - Drevored.si - ureja: Zavod Drevored - izvedba: Mrož d.o.o. - tehnična podpora: Joore d.o.o.