Razpis za UDELEŽENCE in VODITELJE kolonij na Debelem rtiču 2016

 OZRK Grosuplje objavlja razpis za letovanje in kolonijo otrok in šolarjev ter za vzgojitelje na letovanju za sezono 2016.

Razpis za …

... letovanje otrok in šolarjev

ZDRAVSTVENO LETOVANJE OTROK IN ŠOLARJEV IN KOLONIJA NA DEBELEM RTIČU

1. Zdravstveno letovanje

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Grosuplje organizira devetdnevno zdravstveno letovanje otrok in šolarjev od 5. do 19. leta starosti v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli Rtič v času od 19. 7. DO 28. 7. 2016. Doplačilo staršev za zdravstveno letovanje letos znaša 90 €.

Zdravstveno letovanje sofinancirajo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Občine Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica ter starši. ZZZS določa, da se zdravstvenega letovanja lahko udeležijo le  tisti otroci in šolarji, stari od pet do devetnajst let, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (več kot dvakrat  v času od preteklega razpisa – 31. 12. 2014) ali so bili pogosteje bolni (dva in več zapisov v medicinski dokumentaciji v času od preteklega razpisa – 31. 12. 2014). ZZZS nam je odobril 102 mesti za otroke našega območja, to je predvidoma 14 otrok iz Občine Dobrepolje, 40 otrok iz Občine Grosuplje in 48 otrok iz občine Ivančan Gorica.

2. Kolonija

Za otroke iz socialno šibkejših družin brez zdravstvene indikacije (ki niso bili več kot dvakrat bolni) pa s sofinanciranjem občin pripravljamo  šest dnevno kolonijo, ki bo potekala od 19. 7. DO 25. 7. 2016  tudi na Debelem Rtiču. Na voljo je 84 mest, 12 iz Občine Dobrepolje, 33 iz Občine Grosuplje in 39 iz Občine Ivančna Gorica. Prispevek staršev za kolonijo bo 90,00 €. Na prijavnici za kolonijo morajo starši navesti procent neto povprečne mesečne plače, ki ga prepišejo iz odločbe CSD o otroškem dodatku.

3. Samoplačniška kolonija

Prav tako organiziramo na Debelem Rtiču samoplačniško kolonijo za šest dni (270,00 €) ali devet dni (390,00 €), ki jo starši ali skrbniki  glede na boljše finančno stanje plačajo sami v celoti.

Prijavnice za letovanje dobite v šolski svetovalni službi na vseh šolah našega območja, v otroških ambulantah v Grosupljem, Ivančni Gorici in Dobrepolju, na sedežu RKS – OZ Grosuplje ali na naši spletni strani: http://www.grosuplje.ozrk.si, lahko pa vam jo tudi pošljemo po elektronski pošti. V celoti čitljivo izpolnjene in podpisane prijavnice naj otroci vrnejo v šoli ali oddajo na RKS – OZ Grosuplje čim prej, najkasneje pa do 6. 5. 2016.

Cena letovanja vključuje stroške polnega penziona (pet obrokov dnevno), prevoza, programa, zdravstvene oskrbe, pedagoško-vzgojnega vodenja in kolektivnega zavarovanja. Če zaradi slabih socialnih razmer prispevka staršev 90 € ne morete plačati v celoti, vseeno izpolnite prijavnico, ki ji dodajte prošnjo za znižano plačilo, kjer kratko obrazložite razloge, zakaj je ta znesek za vas previsok. Na osnovi vašega zaprosila s priloženo kopijo odločbe o Denarni socialni pomoči oziroma priporočila Centra za socialno delo ali svetovalne službe v otrokovi osnovni šoli pa bomo ta znesek s pomočjo donatorjev znižali.

Otroci, ki jim bo odobreno zdravstveno letovanje ali kolonija, bodo dobili na dom položnice v juniju, prispevek staršev pa bo potrebno poravnati do 3. 7. 2016.

... vzgojitelje in pedagoškega vodjo

RAZPIS ZA VODITELJE IN PEDAGOŠKEGA VODJO NA ZDRAVSTVENEM LETOVANJU IN KOLONIJI OTROK

NA DEBELEM RTIČU

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Grosuplje organizira devetdnevno zdravstveno letovanje otrok na Debelem Rtiču v času od  19. 7. DO 28. 7. 2016 in šestdnevno kolonijo od 19. 7. DO 25. 7. 2016.

Za vodenje skupin otrok v starosti od 5 do 19 let vabimo k sodelovanju prostovoljce/ke.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- starost najmanj 20 let

- študentje in diplomanti pedagoške, zdravstvene ali druge ustrezne smeri

- izkušnje pri delu z otroki

- znanje osnovnih plavalnih veščin

Pisne prijave zbiramo do 10. 6. 2016 na naslov: RKS – Območno združenje Grosuplje, Taborska cesta 6, 1290 Grosuplje, E-pošta: grosuplje.ozrk@ozrks.si, dodatne informacije pa na tel. št 781 16 30 ali  051 380 351.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 01/7811-630 ali 051/380-351 ali na e-naslovu: grosuplje.ozrk@ozrks.si.

RKS – OBMOČNO ZDRUŽENJE GROSUPLJE

Preberite tudi

Oddajte svoje mnenje

Se želite vključiti v debato? Prispevajte svoj komentar!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Lahko uporabite te oznake HTML in atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2012 - Spletno mesto Grosuplje - Drevored.si - ureja: Zavod Drevored - izvedba: Mrož d.o.o. - tehnična podpora: Joore d.o.o.