Razpis Fundacije DREVORED za štipendiranje nadarjenih

V Fundaciji DREVORED v zadnjem času večino pozornosti posvečamo pomoči otrokom in mladostnikom, zato je uprava Fundacije sprejela odločitev, da bo v tem šolskem letu podelila dve štipendiji za nadarjene. Z njima želimo podpreti in olajšati razvoj potenciala dijakov, ki zaradi finančnih razmer v družini težje razvijajo svoj talent. Štipendija bo spodbuda za doseganje uspehov bodisi na področju znanja, športa, umetnosti, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali na drugih področjih, ki jih Fundacija DREVORED oceni kot ustrezne. 

Obenem se zahvaljujemo vsem, ki Fundaciji  zaupate, jo finančno podpirate in ste ji namenili del dohodnine, saj s tem podpirate in omogočate tovrstne projekte.

Vsi, ki bi želeli del dohodnine nameniti Fundaciji DREVORED, si poglejte enostaven postopek na povezavi. 

Prav tako lahko namenite sredstva konkretno za projekt štipendiranje mladih: Koda namena: CHAR; IBAN: SI56 6000 0000 0254 017; sklic za nakazilo 00-200; naziv: Fundacija Drevored, ustanova, Brezje pri Grosupljem 90, 1290 Grosuplje

Fundacija Drevored, ustanova, Brezje pri Grosupljem 90, 1290 Grosuplje, objavlja na podlagi Pravilnika o štipendiji za nadarjene Fundacije Drevored, ustanova

JAVNI RAZPIS

za pridobitev Štipendije za nadarjene Fundacije Drevored, ustanova

Štipendija je namenjena nadarjenim dijakom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin, kot spodbuda za doseganje uspehov in s tem ustvarjalne dodane vrednosti na področju znanja, športa, umetnosti, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali na drugih področjih, ki jih Fundacija oceni kot ustrezne.

Za šolsko leto 2016/2017 Fundacija Drevored razpisuje dve štipendiji v višini oziroma vrednosti 100 EUR mesečno, 12 mesecev.

Na javni razpis se lahko prijavijo dijaki za šolanje na srednjih šolah, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

-       imajo stalno ali začasno prebivališče v občini Grosuplje;

-       so dijaki za šolanje na srednjih šolah (srednje poklicne šole, srednje strokovne in tehniške šole, gimnazije),

-       niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika.

Vsi vlagatelji morajo vlogi za štipendijo priložiti naslednja dokazila:

pooblastilo

Pooblastilo

-       motivacijsko pismo, zakaj kandidat meni, da je primeren kandidat za prejem štipendije,

-       dokazila o izven šolskih dejavnostih, uspehih in priznanjih,

-       potrdilo o vpisu v izobraževalni program,

-       fotokopijo odločbe Centra za socialno delo o finančnem položaju družine,

-       druga dokazila, s katerimi kandidat izkazuje svojo upravičenost do štipendije

-       podpisano pooblastilo, priloženo temu razpisu.

Info in roki

Vlogo za štipendijo skupaj z motivacijskim pismom in dokazili morajo prispeti najkasneje do 30.10.2016 na elektronski naslov Fundacije Drevored fundacija@drevored.si ali na naslov Fundacija DREVORED, Brezje pri Grosupljem 90, 1290 Grosuplje. Preko elektronske pošte lahko prejmete tudi vse dodatne informacije.

Fundacija Drevored bo opravila prvi izbor kandidatov do 15.11.2016. Pred izborom lahko Fundacija Drevored kandidate povabi na razgovor. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje do 30.11.2016.

Medsebojna razmerja med Fundacijo Drevored in štipendistom bodo urejena s pogodbo o štipendiranju.

Grosuplje, 5. 10. 2016

 

Urška Gliha, Fundacija DREVORED, foto: coolthings.com

 

Preberite tudi

Oddajte svoje mnenje

Se želite vključiti v debato? Prispevajte svoj komentar!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Lahko uporabite te oznake HTML in atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2012 - Spletno mesto Grosuplje - Drevored.si - ureja: Zavod Drevored - izvedba: Mrož d.o.o. - tehnična podpora: Joore d.o.o.