Stranka Mira Cerarja

Trinajstega julija so se državljani in državljanke odločili podpreti spremembo in so na državnozborskih volitvah rekordno podprli Stranko Mira Cerarja, ki je v polje politike prinesla drugačno, bolj načelno držo.

Oglas-svetniki-SMC-Grosuplje-maliPrepričala je s pozitivnimi vrednotami kot so ponovna vzpostavitev pravne države, pregon korupcije, zdrava politična kultura in spoštovanje drugače mislečih. Že pred samimi državnozborskimi volitvami smo se tudi na lokalnem nivoju povezali enako misleči, saj menimo, da je potrebno vnesti spremembe tudi v delovanje lokalne oblasti. Združili smo se ker verjamemo v pravičnost, poštenost, ter visoka moralna in etična načela. V politiko vstopamo brez predhodne obremenjenosti s politiko, naša lista pa je poimensko najmočnejša v občini, za našimi kandidati stojijo izkušnje in stroka. Zato, ker nam ni vseeno v kakšni občini živimo, želim dokončati vse dobro zastavljene projekte in izpeljati vse tiste, ki jih občina Grosuplje še potrebuje in si jih zasluži…

Predstavitev kandidata SMC za župana Nejca Kolmančiča si poglejte na povezavi…

 Kakšne spremembe obljubljamo

Poraba občinskega denarja bo popolnoma pregledna, smotrna in odgovorna. Ponovno bomo uvedli soglasje Občinskega sveta k prerazporeditvam proračunskih postavk. Večji poudarek bomo dali odločanju občanov o porabi sredstev in soodločanju pri načrtovanju občinskih projektov. Županovanje bo poklicna in strokovna služba, ki bo občanom ves čas dostopna. Delali bomo pregledno in pošteno, z jasnimi cilji in odločnimi dejanji. Nove projekte bomo načrtovali skupaj z občani, skladno s potrebami, željami in zmožnostmi.

 Kako vidimo občino Grosuplje čez štiri leta

Občina Grosuplje bo bolj demokratična, tudi z večjo vključenostjo mladih v projekte. Polna bo ustvarjalnosti in podjetnosti. To bo občina športno in kulturno aktivnih občanov. Predvsem pa bo občina, ki ji bomo vdahnili življenje in dogajanje ter jo iz kopice spalnih zaselkov spremenili v živahno občino z različnimi prireditvami za vse generacije.

Program “Jasni cilji, odločna dejanja”

Pomembnejši projekti občine, za katere sem bomo zavzemali, so:

-          VARSTVO OTROK: izboljšanje pogojev za varstvene in osnovnošolske zavode – energetska sanacija dotrajanih objektov z novo šolo na Polici

-          KULTURA: izgradnja Kulturnega centra v Grosupljem z novo kulturno dvorano in glasbeno šolo pod eno streho

-          ZDRAVSTVO: dokončanje Zdravstvenega doma Grosuplje s sodobno 24-urno urgentno službo; zagotovitev krožne kombi linije za starostnike in težje bolnike

-          KMETIJSTVO: izgradnja centralne tržnice v Grosupljem in vzpostavitev lokalne samooskrbovalne verige

-          PROMET: prometna ureditev občine; obnova dotrajanih odsekov cest, ureditev nevarnih mest, dokončna ureditev začasnih krožišč, ureditev mirujočega prometa ter vzpostavitev “Park & Ride” sistema z avtobusno linijo 3G

-          ŠPORT: nova večnamenska športna dvorana s pokritim bazenom; ureditev trim steze na Koščakovem hribu; ureditev novih kolesarskih poti; ureditev nogometnega igrišča z umetno travo za NK Brinje

-          INFRASTRUKTURA: poplavna ureditev celotne občine Grosuplje

-          DRUŽBA: pomoč pri zaposlovanju občanov, ureditev romske problematike

-          PODJETNIŠTVO: spodbude za podjetnike in obrtnike; preučitev potreb in planiranje novih obrtnih con

-          TURIZEM: turistične znamenitosti (Županova jama, Tabor Cerovo, Radensko polje, …) povezati v celoto in oblikovati lastno turistično blagovno znamko

 Vrednote Lokalnega odbora SMC Grosuplje

Vrednote, ki so zelo pomembne za zdravo delovanje občine in katerim bomo dosledno sledili:

-          poklicno in profesionalno županovanje

-          župan mora biti predstavnik vseh občanov

-          župan mora biti občanom dnevno dostopen

-          aktivna občina za aktivne občane

-          občina Grosuplje mora postati prijazna vsem generacijam

-          razvijanje zdravega okolja za razvoj podjetništva in ustvarjalnosti

-          zdrava politična kultura in spoštovanje drugače mislečih

Vabimo vas na našo spletno stran: smc-grosuplje.si

Dobrodelni tek

predaja_ceka_fundacijiDobrodelni tek za ogrožene družine iz Grosupljega, katerega je v soboto, 27. 9. 2014 organiziral Nejc Kolmančič s podporniki, je več kot uspel. V prekrasnem sončnem vremenu se je na atletski stezi pod Osnovno šolo Brinje potilo več kot 100 tekačev iz občine Grosuplje in širše. Tekli smo za boljšo občino Grosuplje in izboljšanje pogojev socialno ogroženih družin. V izjemno kratkem času smo organizatorji za šolske potrebščine otrok iz socialno ogroženih družin zbrali 390 evrov, ki jih bomo predali Fundaciji DREVORED.
Hvala vsem tekmovalcem in obiskovalcem! Glede na dober odziv želimo, da bi tek postal tradicionalen in bi ga prirejali vsako leto.

 

 

 

 

 

Naročnik objave je SMC Grosuplje

Preberite tudi

Oddajte svoje mnenje

Se želite vključiti v debato? Prispevajte svoj komentar!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Lahko uporabite te oznake HTML in atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2012 - Spletno mesto Grosuplje - Drevored.si - ureja: Zavod Drevored - izvedba: Mrož d.o.o. - tehnična podpora: Joore d.o.o.